Kisiel, Marian. 2020. „Poeci Dwóch Kultur [rec.] J. Pasterski: Poezja Bogdana Czaykowskiego I Andrzeja Buszy W perspektywie Dwukulturowośc”i. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 297-302. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10683.