Dutka, Elżbieta. 2020. „Mieniący Się Obraz Śląska [rec.] Aleksander Nawarecki: Lajerma”n. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 313-20. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10685.