Choriew, Wiktor. 2020. Pamięci Jeleny Zacharowny Cybienko. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 323-27. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10686.