Grossman, Elwira. 2020. „Wspomnienia O Danielu C. Gerouldzi”e. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 329-32. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10687.