Cudak, Romuald. 2020. Program Zjazdu Polonistów. Postscriptum Polonistyczne 9 (1), 15-17. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10689.