Seretny, Anna, i Ewa Lipińska. 2021. O Polszczyźnie Literackiej Na Obczyźnie. Postscriptum Polonistyczne 4 (2), 145-64. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11095.