Nęcka-CzapskaAgnieszka. 2023. Półka Literacka W Duchu Ekokrytyki. Postscriptum Polonistyczne 31 (1), 1-20. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.31.02.