Pasterski, Janusz. 2023. „Pozostać Na Via Appia. Eseistyka Ignacego Wieniewskieg”o. Postscriptum Polonistyczne 32 (2), 1-15. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.32.07.