Kozhinowa, Alla. 2024. Polski KryminaƂ Milicyjny Jako Literatura Faktu. Postscriptum Polonistyczne 32 (2), 1-14. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.32.18.