Bińczyk, Ewa. 2023. Jaka Sprawiedliwość W Epoce Antropocenu? Wstępne Rozstrzygnięcia I Wybrane Trudności. Postscriptum Polonistyczne 32 (2), 1-19. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.32.03.