KalagaW. (2020) Inte/gracja a granice dyscypliny, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 21-28. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10617 (Udostępniono: 3marzec2024).