UniłowskiK. (2020) Utracona tożsamość dyscypliny (jako szansa), Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 33-39. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10648 (Udostępniono: 31marzec2023).