HejmejA. (2020) „Pasaże i refrakcje. Literatura – «filologia narodowa» – komparatystyk”a, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 49-56. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10655 (Udostępniono: 28marzec2023).