KoziołekR. (2020) Niewspółmierność historii literatury 
z historiami innych, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 63-70. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10659 (Udostępniono: 31marzec2023).