KisielM. (2020) „Ucząc współczesności. 
Tez”y, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 71-75. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10661 (Udostępniono: 23kwiecień2024).