RosiekS. (2020) Przekleństwo nadmiaru? 
Notatki do referatu, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 87-94. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10663 (Udostępniono: 28marzec2023).