BoleckiW., BąkM. i NęckaA. (2020) Nic o nas bez nas, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 109-117. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10668 (Udostępniono: 15kwiecień2024).