GajdaS., BąkM. i NęckaA. (2020) Filologia – co dziś ten termin znaczy?, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 127-129. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10670 (Udostępniono: 15kwiecień2024).