Opacka-WalasekD., BąkM. i NęckaA. (2020) Doktorat nie powinien być 
rozszerzonym w rozmiarach magisterium, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 131-139. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10671 (Udostępniono: 19kwiecień2024).