GeambaşuC. (2020) Literatura polska 
w świetle komparatystyki rumuńskiej, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 143-150. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10672 (Udostępniono: 15kwiecień2024).