Podemska-AbtT. (2020) „Między unikalnością a uniwersalizmem: 
obraz bohaterów aborygeńskich. 
Recepcja australijskiej literatury aborygeńskiej 
w Polsc”e, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 151-172. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10673 (Udostępniono: 21kwiecień2024).