KrawczykA. (2020) „Widzialny porządek” czy «ukryty wymiar»? Haiku-images Stanisława Grochowiaka, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 197-214. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10676 (Udostępniono: 26marzec2023).