ChojnowskiP. (2020) Herbert 
i jego tłumacz, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 235-241. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10678 (Udostępniono: 7czerwiec2023).