RączkaT. (2020) „Poezja na wosku traconym w brązie 
– literackie, filozoficzne i muzyczne konteksty 
rzeźby Lidii Sztwiertn”i, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 243-251. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10679 (Udostępniono: 28marzec2023).