Sujkowska-SobiszK. (2020) Kulturowe uwarunkowania nazw 
alkoholowych napojów mieszanych 
sprzed roku 1989 i po nim 
w perspektywie kognitywno-stylistycznej, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 253-264. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10680 (Udostępniono: 25czerwiec2024).