NęckaA. (2020) Półka literacka 2011, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 267-281. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10681 (Udostępniono: 25kwiecień2024).