KisielM. (2020) „Poeci dwóch kultur [rec.] J. Pasterski: Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowośc”i, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 297-302. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10683 (Udostępniono: 15kwiecień2024).