KisielM. (2020) „Katastrofy odmieńców [rec.] T. Kaliściak: Katastrofy odmieńcó”w, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 303-311. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10684 (Udostępniono: 18kwiecień2024).