DutkaE. (2020) „Mieniący się obraz Śląska [rec.] Aleksander Nawarecki: Lajerma”n, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 313-320. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10685 (Udostępniono: 3marzec2024).