ChoriewW. (2020) Pamięci Jeleny Zacharowny Cybienko, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 323-327. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10686 (Udostępniono: 22kwiecień2024).