GrossmanE. (2020) „Wspomnienia o Danielu C. Gerouldzi”e, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 329-332. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10687 (Udostępniono: 27luty2024).