CudakR. (2020) Program Zjazdu Polonistów, Postscriptum Polonistyczne, 9(1), s. 15-17. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/10689 (Udostępniono: 15kwiecień2024).