OpackaA. (2021) Z czego Janek psom szył buty 
w Kordianie Juliusza Słowackiego, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 19-25. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11085 (Udostępniono: 23kwiecień2024).