PiechotaM. (2021) „O pojęciu «piękna» w wierszach Słowackiego. 
Rekonesan”s, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 27-38. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11086 (Udostępniono: 12kwiecień2024).