BąkM. (2021) Polski Sterne? 
O Królu Ladawy Juliusza Słowackiego, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 57-67. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11089 (Udostępniono: 26marzec2023).