NawareckaL. (2021) Miasto w twórczości Juliusza Słowackiego, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 69-78. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11090 (Udostępniono: 31marzec2023).