PawlasK. (2021) Barokowy ornament czy zasada poetyckiego świata? 
O Szanfarym Juliusza Słowackiego, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 79-94. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11091 (Udostępniono: 28marzec2023).