NęckaA. (2021) „«Na grobach Anhellich». 
Zdzisława Stroińskiego inspiracje Słowacki”m, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 95-105. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11092 (Udostępniono: 28marzec2023).