MrowiecM. (2021) Juliusz Słowacki i Jacek Dukaj 
– lodowaty dialog między tekstami, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 123-141. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11094 (Udostępniono: 26marzec2023).