SeretnyA. i LipińskaE. (2021) O polszczyźnie literackiej na obczyźnie, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 145-164. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11095 (Udostępniono: 26marzec2023).