GorczyńskaM. (2021) „«Dobra tradycja». 
Praskiego strukturalizmu ciągi dalsz”e, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 167-184. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11096 (Udostępniono: 20kwiecień2024).