NagyL. (2021) Polska literatura łagrowa jako literatura tendencyjna, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 185-201. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11097 (Udostępniono: 28marzec2023).