RączkaT. (2021) Komentarze 
dla polskiego wędrowca 
w Przewodniku po Rydze i jej okolicach 
Gustawa Manteuffla z 1906 roku, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 203-211. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11098 (Udostępniono: 25kwiecień2024).