RadkiewiczM. (2021) Beatrix Cenci – w perspektywie filmowej i genderowej, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 215-224. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11099 (Udostępniono: 8grudzień2023).