KempnaM. (2021) Co się stało z Goplaną?, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 225-231. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11100 (Udostępniono: 31marzec2023).