PawlasK. (2021) „Sprawozdanie 
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
«Piękno Słowackiego». 
Białystok, 6­9 maja 200”9, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 233-236. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11101 (Udostępniono: 25marzec2023).