KoziołekJ. (2021) „Kronika muzyczna. 
10 albumów z lat 2008­–200”9, Postscriptum Polonistyczne, 4(2), s. 245-255. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11103 (Udostępniono: 26marzec2023).