Nęcka-CzapskaA. (2023) Półka literacka w duchu ekokrytyki, Postscriptum Polonistyczne, 31(1), s. 1-20. doi: 10.31261/PS_P.2023.31.02.