PasterskiJ. (2023) „Pozostać na Via Appia. Eseistyka Ignacego Wieniewskieg”o, Postscriptum Polonistyczne, 32(2), s. 1-15. doi: 10.31261/PS_P.2023.32.07.