KozhinowaA. (2024) Polski kryminaƂ milicyjny jako literatura faktu, Postscriptum Polonistyczne, 32(2), s. 1-14. doi: 10.31261/PS_P.2023.32.18.